ข่าวเศรษฐกิจ

คาดส่งออกอาหารปี 2554 ขยายตัวสูงกว่าเป้า

กรมส่งเสริมการส่งออกเปิดเผยว่า มูลค่าส่งออกอาหารของไทยในปี 2554 มีแนวโน้มขยายตัวเกินเป้าที่กำหนดไว้ 8% จาก 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2553 เพราะตลาดโลกยังมีความต้องการอาหารสูง ขณะที่ผลผลิตมีความผันผวนตามสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ราคาส่งออกอาหารของไทยปรับสูงขึ้น ขณะที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปตั้งเป้าว่ามูลค่าส่งออกอาหารสำเร็จรูปจะขยายตัว 7% เป็น 1.5 แสนล้านบาทในปี 2554 อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยพึงระวัง คือ ภัยธรรมชาติที่ทำให้ผลผลิตเสียหาย และราคาน้ำมันที่กระทบต่อต้นทุนการผลิตและขนส่ง ส่วนปัญหาเงินบาทแข็งค่า ผู้ส่งออกเริ่มปรับตัวได้แล้ว (โพสต์ทูเดย์, 22 เม.ย. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview