ข่าวเศรษฐกิจ

มูลค่าส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ขยายตัว 31%

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า มูลค่าส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 อยู่ที่ 18,867.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 31% โดยมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 29.9% อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าขยายตัว 22.9% ยานยนต์และชิ้นส่วนขยายตัว 20.1% เม็ดพลาสติกขยายตัว 55% สำหรับมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัว 32.8% อาทิ ข้าว ขยายตัว 23.9% ยางพาราขยายตัว 85.5% มันสำปะหลังขยายตัว 28.7% ทั้งนี้ มูลค่าส่งออกที่ขยายตัวในระดับสูงเป็นผลจากประเทศคู่ค้าหลักมีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจดี ประกอบกับมีคำสั่งซื้อที่ค้างจากปี 2553 (กรุงเทพธุรกิจ, 19 มี.ค. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview