ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ประกอบการไม่รู้จัก AEC กว่า 70%

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานผลสำรวจความพร้อมและความเข้าใจของผู้ประกอบการไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ AEC แบ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ไม่เข้าใจ AEC มีสัดส่วนถึง 73.5% ของจำนวนกลุ่มตัวอย่าง และผู้ประกอบการ SMEs อีก 79.5% ขณะที่หากแบ่งตามประเภทธุรกิจ พบว่าภาคเกษตรไม่เข้าใจถึง 100% ภาคอุตสาหกรรม 82.9% และภาคบริการ 74.8% สาเหตุที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ AEC เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่มีผลกระทบต่อกิจการ ประกอบกับมีการประชาสัมพันธ์น้อย เนื้อหาเข้าใจยาก มีความเป็นวิชาการมากเกินไป ทำให้ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร (ASTV ผู้จัดการรายวัน, 3 พ.ย. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview