ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์มอบรางวัลต้นแบบโลจิสติกส์

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศผู้ได้รับรางวัลต้นแบบโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 ปี 2553 (Logistics Model Award 2010) แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) รางวัลการจัดการโลจิสติกส์ด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด (ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
2) รางวัลการจัดการด้านการให้บริการโลจิสติกส์ของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ครบวงจร ได้แก่ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
3) รางวัลการจัดการด้านการให้บริการโลจิสติกส์ของธุรกิจรับจัดการขนส่ง/ตัวแทนขนส่ง ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 3
(ประชาชาติธุรกิจ, 14-17 ต.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products