ข่าวเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางไอร์แลนด์ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไอร์แลนด์ปี 2553

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ธนาคารกลางไอร์แลนด์ (Central Bank and Financial Services Authority of Ireland) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไอร์แลนด์ปี 2553 เป็น 0.2% จากคาดการณ์เดิมที่ 0.8% เนื่องจากไอร์แลนด์ยังไม่สามารถแก้ปัญหาขาดดุลงบประมาณในระดับสูง ประกอบกับรัฐบาลไอร์แลนด์เข้าช่วยเหลือภาคธนาคารมูลค่าสูงถึง 50 พันล้านยูโร (68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่งผลให้ยอดขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ของไอร์แลนด์ปี 2553 มีแนวโน้มสูงถึง 32% (BBC, Bloomberg, 4 ต.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
Tag
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview