ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนเสนอ 8 มาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออก

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระทรวงฯ ต้องหารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหามาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออก ซึ่งได้ข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วทั้งสิ้น 8 มาตรการ ดังนี้
1. แทรกแซงเงินบาทไม่ให้ผันผวนและสอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาค รวมถึงการยืดระยะเวลาการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐ
2. ควบคุมการไหลเวียนเงินทุนระยะสั้นจากต่างประเทศ อาทิ กำหนดระยะเวลาการนำเงินเข้ามาลงทุน
3. อนุญาตให้ชำระค่าระวางเรือเป็นเงินสกุลต่างประเทศ
4. ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75%
5. ลดค่าธรรมเนียมศุลกากรสำหรับการส่งออก รวมถึงลดค่าธรรมเนียมล่วงเวลา
6. ช่วยเหลือผู้ส่งออกรายเล็กให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
7. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ส่งออก SMEs
8. หน่วยงานของรัฐต้องให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา อาทิ นโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยนของภาครัฐ

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ประเมินและจัดกลุ่มผู้ส่งออกที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เงินบาทแข็งค่าเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก ได้แก่ สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ข้าว สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และเซรามิก เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบในประเทศสูง
2. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบปานกลาง ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และชิ้นส่วนยานยนต์
3. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบน้อย ได้แก่ ยานยนต์ และอัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศสูง (กรุงเทพธุรกิจ, 29 ก.ย. 2553)
Related
more icon
 • ครม. รับทราบแผนดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค

  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค (ASEAN Halal Hub) ภายในปี 2571 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ก...

  calendar icon28.02.2024
 • ยอดขอ BOI ปี 2566 ทะลุ 8 แสนล้านบาท สูงสุดในรอบ 5 ปี

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่าในปี 2566 มีโครงการขอรับการส่งเสริม 2,307 โครงการ เพิ่มขึ้น 16% มูลค่าเงินลงทุน 8.5 แสนล้านบาท ซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้น 43% เนื่องจากสถานการณ์การแบ่งขั้วระหว่างกลุ...

  calendar icon07.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview