ข่าวเศรษฐกิจ

ก่อสร้างครึ่งหลังปี 2556 ส่อแวววูบ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ร้งสิต อยู่ระหว่างปรับรายละเอียดแบบก่อสร้างระบบรางและสถานีบางซื่อเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง โดยจะเพิ่มรางรถไฟจากเดิม 3 รางเป็น 4 ราง และเพิ่มพื้นที่ชานชาลาสถานีบางซื่อจากเดิม 200 เมตร เป็น 600 เมตร ซึ่งจะทำให้สถานีบางซื่อเป็นสถานีกลางที่รองรับระบบรถไฟทั้งหมด ทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟชานเมือง และรถไฟทางไกล ส่งผลให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นรวม 1.5 หมื่นล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ, 26 ส.ค. 2556)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview