ข่าวเศรษฐกิจ

วุฒิสภาบราซิลลงมติให้เริ่มกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สมาชิกวุฒิสภาบราซิลลงมติเสียงข้างมากจำนวน 55 เสียง จากทั้งหมด 81 เสียง สนับสนุนญัตติให้เปิดการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดี Dilma Rousseff ในความผิดฐานละเมิดกฎหมายงบประมาณจากการพิจารณางบประมาณเพื่อสนับสนุนพรรคของตนเองในการเลือกตั้งเมื่อปี 2557 ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอ ซึ่งจะส่งผลให้ประธานาธิบดี Rousseff ถูกพักราชการเป็นเวลา 180 วันในช่วงเวลาดำเนินการไต่สวน โดยรองประธานาธิบดี จะทำหน้าที่รักษาการแทน ทั้งนี้ หลังการดำเนินการไต่สวนจะมีการลงมติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดี โดยหากวุฒิสภาลงคะแนนเสียง 2 ใน 3 สนับสนุนการถอดถอน จะทำให้ประธานาธิบดี Rousseff ต้องพ้นจากตำแหน่ง (WSJ Online, Reuters, กรุงเทพธุรกิจ,12-13 พ.ค. 2559)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
Tag
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview