ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ส่งออก SMEs กว่า 60% ยังไม่มีการปรับตัวเพื่อรับมือกับ AEC

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานผลสำรวจในประเด็น “ผู้ส่งออก SMEs ไทยปรับตัวอย่างไรภายใต้ AEC” จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 ราย พบว่าผู้ส่งออก SMEs 60.7% ยังไม่มีการปรับตัวเพื่อรับมือกับ AEC โดยเฉพาะผู้ส่งออก SMEs กลุ่มเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์ไม้ เซรามิก ข้าว และผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งสาเหตุที่ผู้ส่งออก SMEs ยังไม่ปรับตัว เนื่องจากรอแนวทางช่วยเหลือที่ชัดเจนจากรัฐบาล (42.4%) ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ AEC (30%) และขาดแคลนเงินทุนเพื่อใช้ในการปรับตัว (18.5%) ขณะที่ผู้ส่งออก SMEs ที่ปรับตัวเพื่อรับมือกับ AEC แล้วมีเพียง 7.3% ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กระดาษและสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ ยานยนต์และชิ้นส่วน และเครื่องใช้ไฟฟ้า (กรุงเทพธุรกิจ, 26 ก.ย. 2555)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview