ข่าวเศรษฐกิจ

ค่าแรง-พลังงานฉุดส่งออกปี 2555 วูบ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และนโยบายปรับขึ้นค่าพลังงาน ทั้งก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซ NGV จะส่งผลให้มูลค่าส่งออกของไทยในปี 2555 ขยายตัวเพียง 13% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 15.5% หรือลดลง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานมากที่สุด คือ ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ซึ่งปรับตัวได้ยากกว่ารายใหญ่ที่สามารถวางแผนพัฒนาแรงงานและจัดหาเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมทั้งเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐได้มากและรวดเร็วกว่า
ทั้งนี้ ภาคบริการจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 4.18% จากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ส่วนภาคการผลิตมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 2.2% โดยอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือน และเครื่องตกแต่งจากไม้ 4.65% สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย 3.45% อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 2.28% สำหรับการปรับขึ้นค่าก๊าซ LPG จะกระทบต้นทุนภาคขนส่ง 0.75% ภาคอุตสาหกรรม 3% ขณะที่การขึ้นราคาก๊าซ NGV จะกระทบต้นทุนภาคขนส่ง 0.5% (กรุงเทพธุรกิจ, 18 เม.ย. 2555)
Related
more icon
 • กกร. กังวลค่าระวางเรือพุ่งฉุดส่งออก

  การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ผ่านมาได้ปรับเพิ่มกรอบการเติบโตของการส่งออกของไทยในปี 2567 จากเดิม 0.5-1.5% เป็น 0.8-1.5% จากการที่ไทยได้รับอานิสงส์จากการเคลื่อนย้ายฐานซัพพลายเชนของโลก อย่างไรก็ตา...

  calendar icon11.07.2024
 • กกร. คงกรอบ GDP ปี 2567 ขยายตัว 2.8-3.3% คาดส่งออกขยายตัว 2-3%

  ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2567 ที่ 2.8-3.3% ส่วนการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้ 2-3% ขณะที่การท่องเที่ยวยังฟื้นตัวได้ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยั...

  calendar icon07.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview