ข่าวเศรษฐกิจ

65% ของธุรกิจ SMEs ในไทยถูกโจมตีทางไซเบอร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยผลการศึกษาล่าสุดของบริษัทฯ ว่าธุรกิจ SMEs ในไทยเผชิญกับความเสี่ยงในการถูกโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงมีความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์มากขึ้นเรื่อยๆ โดยธุรกิจ SMEs ในไทยราว 65% ถูกโจมตีทางไซเบอร์ในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะที่ราว 76% สูญเสียข้อมูลลูกค้าหลังจากถูกโจมตีทางไซเบอร์ ส่งผลให้มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) มากขึ้น และอีกราว 97% รู้สึกมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีทางไซเบอร์ ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมาธุรกิจ SMEs ในไทยถูกโจมตีทางไซเบอร์ด้วยวิธีการมัลแวร์ (Malware) มากสุดถึง 91% ตามด้วยฟิชชิง (Phishing) 77% โดยธุรกิจ SMEs ราว 49% ให้ความเห็นถึงสาเหตุที่ถูกโจมตีว่าเป็นเพราะ Solution ด้าน Cyber Security ของตนไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการตรวจจับหรือป้องกันการโจมตี ขณะที่ 25% ระบุว่าธุรกิจของตนไม่ได้ติดตั้ง Solution ด้าน Cyber Security ทั้งนี้ การโจมตีทางไซเบอร์ด้สร้างความเสียหายมูลค่าอย่างน้อย 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ ต่อธุรกิจ SMEs ราว 47% และมูลค่าอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อธุรกิจ SMEs ราว 28% (กรุงเทพธุรกิจ, 29 ก.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products