ข่าวเศรษฐกิจ

กฟผ. ประกาศเป้าเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGAT Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี 2593) ด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ด้วยโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริด (Hydro-Floating Solar Hybrid) โดยคาดว่าจะมีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มจากเดิมที่ภาครัฐให้ผลิตเพียง 2,725 เมกะวัตต์ (MW) เป็น 5,325 MW ในปี 2580 2) เพิ่มปริมาณดูดซับคาร์บอน ด้วยโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ (ช่วยลดคาร์บอนได้ปีละ 1.2 ล้านตัน) ภายใน 10 ปี (2565-2574) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน 3.5-7 ล้านตันในปี 2588 และ 3) ใช้กลไกสนับสนุนโครงการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอน เช่น โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เบอร์ 5 บ้านและอาคารเบอร์ 5 เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยปล่อยคาร์บอนปีละ 300-400 ล้านตัน และการดูดซับหรือจัดการคาร์บอนมีต้นทุนตันละ 2,000 บาท ส่งผลให้ไทยต้องสูญเสียเงินปีละ 7-8 แสนล้านบาท (www.energynewscenter.com)

Related
more icon
 • EGCO ตั้งเป้าเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้ากว่า 1,000 MW ในปี 2565

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนไว้ 30,000 ล้านบาท ตามกรอบงบลงทุน 5 ปี (2564-2568) ที่ตั้งไว้ 1.5 แสนล้านบาท และยังเน้นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนและพลังงา...

  calendar icon24.11.2021
 • BCPG รุกโซลาร์ฟาร์มไต้หวัน ตั้งเป้าลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 MW ภายใน 5 ปี

  บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งบริษัท บีซีพีจี ฟอร์โมซ่า จำกัด เพื่อลงทุนพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 82 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564 เ...

  calendar icon18.11.2021
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products