ข่าวเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. หวั่นบาทอ่อนทุบนำเข้า เอกชนชะลอลงทุนเครื่องจักร-วัตถุดิบ

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า เงินบาทที่อ่อนค่าไปกว่า 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จะกระทบต่อการนำเข้าสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มที่นำเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ เหล็ก ปิโตรเคมี และอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผู้นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกจะยังเจรจากับผู้นำเข้าได้ ขณะเดียวกันจะส่งผลดีต่อผู้ส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารจะไปได้ดี เช่นเดียวกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) ที่ระบุว่า วิกฤตลูกใหม่ที่ไทยต้องเผชิญนอกจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนคือค่าเงินบาทที่ผันผวนอย่างมาก โดยล่าสุดพุ่งไปอยู่ที่ 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มจะอ่อนลงเกินกว่านี้ ซึ่งผลที่จะตามมาคือนักลงทุนจะหยุดสั่งซื้อ หยุดการนำเข้า หรือชะลอการลงทุนไปก่อน เพื่อไม่ให้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม การที่เงินบาทอ่อนค่าจะส่งผลดีต่อการส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่กำลังเป็นที่ต้องการของทั่วโลก และส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย แต่หากค่าเงินบาทอ่อนเร็วและแรงเกินไป จะมีผลต่อการตั้งราคาหรือทำให้บริหารต้นทุนยากขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 25-28 มิ.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview