ข่าวเศรษฐกิจ

TCEB คาดธุรกิจ MICE ฟื้น สร้างรายได้ 2.8 หมื่นล้านบาท

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 2564-ก.ย. 2565) ประเทศไทยจะมีจำนวนนักเดินทางไมซ์ (MICE : การจัดประชุม เดินทางเพื่อเป็นรางวัล สัมมนา และแสดงสินค้า) จากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศรวม 6.13 ล้านคน สร้างรายได้รวม 28,400 ล้านบาท แบ่งเป็นนักเดินทางไมซ์ในประเทศ 6 ล้านคน สร้างรายได้ 19,800 ล้านบาท และนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศ 1.3 แสนคน สร้างรายได้ 8,600 ล้านบาท ทั้งนี้ ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ประเทศไทยมีจำนวนนักเดินทางไมซ์จากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศรวมประมาณ 30 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นนักเดินทางไมซ์ในประเทศ 29 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1 แสนล้านบาท และนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ 1.2 ล้านคน สร้างรายได้เกือบ 1 แสนล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ, 20 ก.ค. 2565)

Related
more icon
 • คาด ต.ค. 2565-มี.ค. 2566 ไฟลต์เข้าไทยสัปดาห์ละ 5.7 แสนเที่ยว 

  สมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยว่า สายการบินเริ่มทะยอยกลับมาเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศมายังไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงตารางบินฤดูหนาว (เดือน ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566) จากการเปิดประเทศของประเทศต่างๆ โดยคาดว่า ช่วงดังกล่าวจะ...

  calendar icon30.09.2022
 • ลุ้นส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงปี 2565 แตะแสนล้านบาทเป็นครั้งแรก

  สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยเปิดเผยว่า การผลิตและส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยขยายตัวขึ้นมาก โดยมูลค่าส่งออกขยายตัวในระดับเลข 2 หลักทุกเดือนติดต่อกัน 35 เดือน ซึ่งเป็นผลการระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้คนอยู่บ้านมากขึ้น และ...

  calendar icon26.09.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview