ข่าวเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาด แนะหมั่นสำรวจแปลง

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนว่า โรคใบด่างมันสำปะหลังซึ่งทำลายต้นมันสำปะหลังได้ทุกช่วงการเติบโตระบาดเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  จึงรณรงค์ควบคุมและป้องกันการระบาดในหลายจังหวัด อาทิ นครราชสีมา กาญจนบุรี สระแก้ว กำแพงเพชร และชัยนาท ให้เกษตรกรตระหนักรู้ความเสียหาย ประเมินพื้นที่ระบาด และบริหารจัดการโรคได้ด้วยตนเอง พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรทุกภาคติดตามการระบาดในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอทุก 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังกำชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 55 จังหวัดที่ปลูกมันสำปะหลัง ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1. สร้างการรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบ 2. เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งส่งเสริมการใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรคใบด่าง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และพันธุ์ระยอง 90 พร้อมกับงดใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ CMR 43-08-89 และระยอง 11 3. ทำลายต้นเป็นโรค 4. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 5. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อการจัดการโรคใบด่างในระยะยาว และ 6. สร้างกลไกติดตามและประเมินผลต่อเนื่องทุกระดับ (MGR Online, 29 ก.ค.2565)

Related
more icon
 • อาหารไทยเฮ คำสั่งซื้อทะลักหลัง EU เริ่มขาดแคลนอาหาร

  สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเปิดเผยว่า กลุ่มสินค้าอาหารของไทยที่ได้รับอานิสงส์จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน และอาจได้รับคำสั่งซื้อเพิ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารแปรรูป เช่น อาหารทะเลแปรรูป ผักผลไม้แปรรูป น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ...

  calendar icon20.04.2022
 • สรท. เตือนผู้ส่งออกระวังการผิดนัดชำระหนี้

  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและสถานการณ์เงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ผู้นำเข้าเริ่มมีสภาพคล่องตึงตัว ผู้ส่งออกจึงต้องระมัดระวังการผิดนัดชำระหนี้ พร้อมกันนี้ยังประเมิ...

  calendar icon07.04.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview