ข่าวเศรษฐกิจ

สปป.ลาว ร่วมทุนจีนตั้ง EDL-T ลงทุนสายส่ง 500 KV ขายไฟเพื่อนบ้าน

กระทรวงการเงิน สปป.ลาว เปิดเผยว่า ธุรกิจไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพมากของ สปป.ลาว และมีแนวโน้มจะขยายตัวในระยะกลางและระยะยาว เนื่องจาก สปป.ลาว มีเขื่อนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สปป.ลาว มีแผนจะส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จากเดิม 9,000 เมกะวัตต์ (MW) ปัจจุบันเพิ่มเป็น 10,500 MW กัมพูชาจากไม่ถึง 1,000 MW ปัจจุบันทำสัญญาไปแล้ว 6,000 MW เวียดนาม 5,000 MW เมียนมา 300 MW มาเลเซีย 300 MW และสิงคโปร์ 130 MW ซึ่งการจะส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนไปยังประเทศผู้ซื้อปลายทาง สปป.ลาว จะต้องมีสายส่งไฟฟ้าเป็นของตนเอง ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาล สปป.ลาว ได้สร้าง "ระบบสายส่งแห่งชาติ" ขึ้นมาจนเกือบครบ และล่าสุดรัฐบาล สปป.ลาว ได้ร่วมทุนกับ China Southern Power Grid (CSG) รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีน ตั้งบริษัท EDL Transmission (EDL-T) โดยฝ่ายจีนถือหุ้น 90% และการไฟฟ้าลาว (EDL) ถือหุ้นอีก 10% โดย CSG จะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด และรัฐบาล สปป.ลาว จะเป็นเจ้าของสายส่ง แต่จะให้สัมปทานสายส่งแก่ CSG เป็นเวลา 40 ปี สำหรับแนวเส้นทางโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าใหม่ขนาด 500 กิโลโวลต์ (KV) อาจเริ่มที่นาบง-ซับสเตชั่น ขึ้นอยู่กับการตกลงของจีนกับรัฐบาล สปป.ลาว (ประชาชาติธุรกิจ, 19-21 ก.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview