ข่าวเศรษฐกิจ

สนพ. มุ่งขยายสถานี Fast Charge สูงสุด 4,400 หัวจ่ายในปี 2567

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) วางแผนเพิ่มสถานีชาร์จไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายให้มีสถานีชาร์จไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว (Fast Charge) 2,200-4,400 หัวจ่ายภายในปี 2567 และ 12,000 หัวจ่ายภายในปี 2573 ซึ่งล่าสุด ณ วันที่ 4 มี.ค. 2566 มีสถานีชาร์จไฟฟ้าแล้ว 944 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ สนพ. ยังสนับสนุนการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) โดยอยู่ระหว่างศึกษาโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต ESS ประเภทแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการผลิต EV (thansettakij.com, 30 ก.ย. 2565) 

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview