ข่าวเศรษฐกิจ

กกพ. เผยผลการยื่นขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทะลุเป้าหมายรับซื้อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) สรุปยอดผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ปี 2565-2573 รวม 670 โครงการ ปริมาณ 17,400.41 เมกะวัตต์ (MW) จากเป้าหมายรับซื้อ 5,203 MW แบ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) รวม 272 โครงการ ปริมาณ 15,218.83 MW และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) รวม 398 โครงการ ปริมาณ 2,181.58 MW โดยประเภทที่ยื่นคำขอมากที่สุด คือ พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP รวม 381 โครงการ ปริมาณ 2,066 MW และประเภทที่ยื่นคำขอน้อยที่สุด คือ  ไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) ของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP 2 โครงการ ปริมาณ 6.50 MW (www.energynewscenter.com, 1 ธ.ค. 2565

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview