ข่าวเศรษฐกิจ

แรงงานบริการขาดหนัก สมาคมโรงแรมไทยชงปลดล็อกแรงงานต่างด้าว

สมาคมโรงแรมไทย (THA) เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงานตั้งแต่เริ่มทยอยเปิดประเทศเมื่อปลายปี 2564 และรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยเผชิญปัญหาหลักคือ 1) ขาดแคลนพนักงานทุกตำแหน่ง 2) แรงงานที่มีอยู่เป็นกลุ่มที่ขาดทักษะ เนื่องจากแรงงานเดิมที่กลับท้องถิ่นช่วง COVID-19 ไม่กลับเข้ามาทำงาน จึงต้องสรรหาพนักงานใหม่ 3) ผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งไม่มั่นใจว่าธุรกิจจะฟื้นตัวอย่างมั่นคงหรือไม่ และจะได้ Service Charge หรือผลตอบแทนที่ดีเช่นเดิมหรือไม่ และ 4) แรงงานภาคบริการไทยออกไปทำงานในต่างประเทศ THA จึงร้องขอให้กระทรวงแรงงานและภาครัฐแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้แรงงานต่างด้าว เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน และอินเดีย สามารถทำงานในธุรกิจโรงแรมบางตำแหน่งได้ ด้านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่าธุรกิจโรงแรมใน จ.ภูเก็ต ขาดแคลนแรงงานราว 20,000 ตำแหน่ง และแก้ไขปัญหาโดยให้พนักงานมีทักษะการทำงานได้หลากหลาย (Multitasking Skills) เพิ่มชั่วโมงการทำงานให้นานขึ้นโดยจ่ายค่าล่วงเวลา จ้างพนักงานชั่วคราวในอัตราสูง เช่น ตำแหน่งแม่บ้านจ่ายสูงขึ้นเป็นวันละ 1,000-1,200 บาท พร้อมอาหาร 2 มื้อ จากวันละ 400-500 บาทในช่วงก่อน COVID-19 ระบาด ตลอดจนเปิดรับสมัครพนักงานโดยตรงกับสถานศึกษาหรือทำบันทึกข้อตกลง (MoU) ให้นักศึกษาเรียนพร้อมกับทำงาน รวมถึงเสนอผลประโยชน์ที่มากกว่าเงินเดือน เช่น ที่พักฟรี (ประชาชาติธุรกิจ, 22-25 ธ.ค. 2565)

Related
more icon
 • คาดปี 2566 ไทยมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน

  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ประเมินว่าปี 2566 ไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน สร้างรายได้ 1.5 ล้านล้านบาท อีกทั้งคาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 บรรยากาศการท่องเที่ยวจะคึกคักเป็นอย่างมา...

  calendar icon30.03.2023
 • ส่งออกผลไม้ด้วยรถไฟจีน-สปป.ลาว ยังไม่ตอบโจทย์ในขณะนี้

  บริษัท สปีด อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ประกอบการขนส่งข้ามชาติรายใหญ่ ซึ่งให้บริการทั้งทางถนน ทางเรือ ทางรถไฟ และทางอากาศ ครอบคลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า ในฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกปี 2566 บริษัทเป็นผู้ส่...

  calendar icon27.03.2023
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview