ข่าวเศรษฐกิจ

ครม.เคาะหนุนส่งออกน้ำมันปาล์มลดสต็อกในประเทศ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติครั้งที่ 1/2566 ที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2566 เนื่องจากคาดว่าปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตอาจได้มากกว่าความต้องการใช้ในแต่ละเดือน อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของราคาและกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ทั้งนี้ รัฐบาลจะให้การอุดหนุนการส่งออกน้ำมันปาล์มกิโลกรัม (กก.) ละ 2 บาท คู่ขนานกับโครงการประกันรายได้ในราคา กก.ละ 4 บาท แต่การส่งออกต้องเป็นไปตามเงื่อนไข คือ ต้องเป็นช่วงที่น้ำมันปาล์มสูงกว่าสต็อกที่กำหนด และราคาในประเทศสูงกว่าตลาดโลก ทั้งนี้ เนื่องจากน้ำมันปาล์มในประเทศถูกนำมาใช้ใน 2 ลักษณะ คือ การบริโภค และพลังงาน กรณีพลังงานนั้น เนื่องจากไม่สามารถผลักดันให้เพิ่มสัดส่วนการผสมในน้ำมันดีเซลเป็น 10% หรือ B10 (จากปัจจุบัน B7) การแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มล้นสต็อกจึงต้องผลักดันการส่งออกให้มากที่สุด (www.bangkokbiznews.com, 31 พ.ค. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview