Related board icon

ทั้งหมด : 973 รายการ

 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบให้บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด หรือ PTTGL และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) โดย S...

  calendar icon23.07.2021
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ต้องเลื่อนการตัดสินใจลงทุนโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ที่สหรัฐฯ ออกไปก่อน จากเดิมที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปในกลางปี 2564 เนื่องจากก่อนหน้านี้บริษัท Daelim...

  calendar icon21.07.2021
 • กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตร หรือ OPEC+ มีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกวันละ 4 แสนบาร์เรล ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเดินทางท่อง...

  calendar icon22.07.2021
 • ตามที่ประเทศไทยเคยพบปัญหาการนำเข้าเศษพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูป ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษจากเศษซากอุตสาหกรรมที่เหลือจากการแปรรูป จนคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเท...

  calendar icon15.07.2021
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (GC Inter B.V.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญใน Allnex Holding GmbH ...

  calendar icon13.07.2021
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ได้เสนอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาบรรจุแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 5 กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,600 เมกะวัตต์ ลงในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP 2022) ที่อยู่ระหว่างการจัดทำ เนื่...

  calendar icon13.07.2021
 • เยอรมนีเริ่มบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยการยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Single Use Plastic) ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งที่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นๆ ในตลาดที่ใช้ทดแ...

  calendar icon12.07.2021
 • บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BGRIM ถือหุ้น 100% ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการเพิ่มปริมาณการนำเข้าก๊าซธรร...

  calendar icon01.07.2021
 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ. อีดี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการแหล่งปิโตรเลียมแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) ตามสัญญาแบ่งปันผ...

  calendar icon29.06.2021
 • บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยความคืบหน้าโครงการนครสวรรค์ ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 1 ว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงหีบอ้อย กำลังการผลิตวันละ 24,000 ตัน โรงผลิตเอทานอล กำลังการผลิตวันละ 600,000 ล...

  calendar icon29.06.2021