Related board icon

ทั้งหมด : 1678 รายการ

 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. คาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 2565-ก.ย. 2566) ว่าจะเริ่มกลับมามีกำไร หลังจากภาครัฐผ่อนคลายข้อกำหนดการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 ขณะเดียวก...

  calendar icon28.06.2022
 • World Bank ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2565 เหลือขยายตัว 2.9% จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือน ธ.ค. 2564 ที่ 3.9% เนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาพลังงานสูงและราคาสินค้าแพง กดดันเงินเฟ้อให้เพิ่มขึ้นมาก และยังมีความเสี่ยง...

  calendar icon30.06.2022
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า เงินบาทที่อ่อนค่าไปกว่า 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จะกระทบต่อการนำเข้าสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มที่นำเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ เหล็ก ปิโตรเค...

  calendar icon27.06.2022
 • ที่ประชุมเศรษฐกิจฉุกเฉินเพื่อหามาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนอันเนื่องมาจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ขอความร่วมมือจากกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย TOP, IRPC, PTTGC,...

  calendar icon17.06.2022
 • สมาคมโรงสีข้าวไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวต้องปรับขึ้นค่าสีข้าวอีก 20-30% หลังจากต้นทุนการสีข้าวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนหลัก ประกอบกับค่าขนส่งข้าวปรับขึ้นตามราคาน้ำมันดีเซล อีกทั้งยังต้องเตรี...

  calendar icon16.06.2022
 • รายงานประจำเดือน มิ.ย. 2565 ขององค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) คาดว่าอุปสงค์น้ำมันจะสูงกว่าวันละ 100 ล้านบาร์เรลในช่วงไตรมาส 3/2565 และปริมาณเฉลี่ยทั้งปี 2565 จะสูงถึงวันละ 100.29 ล้านบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้นวันละ 3.36 ...

  calendar icon16.06.2022
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เตรียมเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ในวันที่ 22 มิ.ย. 2565 เพื่อปรับประมาณการผู้โดยสารในช่วงตารางบินฤดูหนาว (เดือน ต.ค. 2565-มี.ค. 2566) เนื่องจากแนวโน้มการเดินทางของผู้โดยสารระหว่า...

  calendar icon16.06.2022
 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับสูงขึ้นในระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2565 โดยกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล (B100) ให้เป็นไปตามสัดส่วนการผ...

  calendar icon16.06.2022
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เตรียมหารือกับกระทรวงแรงงานเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกครั้ง เพราะขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 5 แสนคน และหากรวมภาคบริการคาดว่าจะขาดแคลนไม่ต่ำกว่า 7 แสนคน โดยกลุ่มอุตสา...

  calendar icon14.06.2022
 • สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้นลิตรละ 1 บาท เป็นลิตรละ 34.94 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป โดยราคาน้ำมันดีเซ...

  calendar icon14.06.2022