Related board icon

ทั้งหมด : 1647 รายการ

 • กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจต่างๆ ประเมินการส่งออกปี 2556 มีมูลค่า 231,578 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 1% ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 7-7.5% เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค...

  calendar icon11.12.2013
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด ล่าสุดเศรษฐกิจของหลายประเทศมีสัญญาณปรับตัวในทิศทางดีขึ้น สังเกตได้จาก จีน (ตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 1 ของไทย) ที่ดัชนีภาคกา...

  calendar icon09.12.2013
 • สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ได้ปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2556 เนื่องจากปริมาณการบริโภคน้ำมันของประเทศพัฒนาแล้วต่ำก...

  calendar icon04.12.2013
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยแผนธุรกิจระยะ 5 ปี (ปี 2556-2560) เงินลงทุนรวม 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนลงทุนของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 43% ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น 25% ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 1...

  calendar icon03.12.2013
 • บริษัท ทวาย เอส อี แซด ดีเวลล๊อปเมนท์ จำกัด หรือ DSEZ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่าถือหุ้นรายละ 50% ลงนามในสัญญากรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่กับคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิ...

  calendar icon22.11.2013
 • International Data Corporation (IDC) เปิดเผยว่ายอดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ของโลกช่วงไตรมาส 3 ปี 2556 มีจำนวน 81.6 ล้านเครื่อง ลดลงราว 8% (y-o-y) เนื่องจากผู้บริโภคหันไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอส...

  calendar icon10.11.2013
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG คาดว่าปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในปี 2556 จะขยายตัว 5-7% จากปี 2555 ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 7% เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากปัญหาอุทกภัยซึ่งทำให้ภาคการก่อสร้างชะลอตัวลงในหลายพื้...

  calendar icon11.01.2013
 • บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปรับเป้ายอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศของบริษัทฯ ปี 2556 เหลือราว 1 แสนคัน จากเดิมคาดไว้ที่ 1.2 แสนคัน เนื่องจากตลาดรถยนต์ในประเทศชะลอตัว หลังโครงการรถยนต์คันแรกหมดอายุลง ล่าสุดบริษัทฯ เ...

  calendar icon22.10.2013
 • กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการยนโยบายมันสำปะหลังแห่งชาติซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการรับจำนำหัวมันสดปีการผลิต 2556/57 ปริมาณ 10 ล้านตัน และตั้งราคารับซื้อที่กิโลกรัมล...

  calendar icon22.10.2013
 • สำนักข่าว Bloomberg อ้างถึงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ที่คาดว่าจำนวนข้าวคงคลังของไทยจะเพิ้มขึ้น 24% แตะระดับ 15.5 ล้านตันข้าวสารในปีการผลิต 2556/57 ทำให้คาดว่าราคาส่งออกข้าวขาวของไทยจะลดลงเหลือตันละ 390 ดอลลาร์สหรัฐภายใ...

  calendar icon16.10.2013