Related board icon

ทั้งหมด : 1809 รายการ

 • กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ความไม่แน่นอนของผังเมืองเทศบาลมาบตาพุดฉบับใหม่ส่งผลให้นักลงทุนที่สนใจลงทุนต่อยอดคลัสเตอร์ปิโตรเคมีไม่สามารถตัดสินใจลงทุนได้ แม้ว่านักลงทุนหลายรายจะส...

  calendar icon11.05.2015
 • บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากปัจุบันปีละ 1 หมื่นล้านบาท เป็นปีละ 2 หมื่นล้านบาทภายในปี 2563 หรือเติบโตเฉลี่ยปีละ 20% โดยจะเน้นขยายตลาดต่างประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงและอินเดียซึ่งเป็...

  calendar icon09.04.2015
 • กรมธุรกิจพลังงานเตรียมหารือกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพิจารณาลดสัดส่วนการผสมเอทานอลในแก๊ซโซฮอล์ E85 (เอทานอลมีสัดส่วน 85% ของปริมาณน้ำมัน) เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก...

  calendar icon09.03.2015
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คลัสเตอร์ปิโตรเคมีต้องยกระดับไปผลิตพลาสติกชีวภาพ จึงต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการสนับสนุนโดยลดภาษีนำเข้าเม็ดพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิต หรือให้รัฐยกเว้นภาษีนำเ...

  calendar icon10.01.2015
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าจากมาตรการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ภาคครัวเรือน 50 สตางค์ต่อกิโลกรัมต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 ทำให้ราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น 21.63 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือนมีนาคม 2...

  calendar icon25.02.2014
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC คาดว่าแนวโน้มกำไร (EBITDA) ในปี 2557 จะต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 10% จากแนวโน้มราคาพาราไซลีนที่ปรับตัวลดลง แต่จะได้รับปัจจัยบวกจากราคาผลิตภัณฑ์สายโอเลฟิน โดยเฉพาะเม็ดพ...

  calendar icon25.02.2014
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เตรียมแผนลงทุน 5 ปี (ปี 2557-2561) มูลค่าลงทุน 7.5 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจปิโตรเลียม 5.4 หมื่นล้านบาท ได้แก่ การลงทุนในท่อส่งน้ำมัน คลังน้ำมัน คลังก๊าซ LPG และการขยายสถานีบริการน้ำมัน ทั้งใน...

  calendar icon01.02.2014
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่ากำหนดปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่งในเดือนมีนาคม 2557 จำเป็นต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากเป็นมาตรการที่ต้องขอมติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ห...

  calendar icon20.01.2014
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแนวทางการต่อสัมปทานแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยซึ่งจะหมดอายุในปี 2565 โดยผู้รับสัมปทานเดิม อาทิ เชฟรอน และ ปตท.สผ. เห็นว่าควรใช้ระบบสัมปทานตามพระราชบัญญัติปิโตรเ...

  calendar icon13.01.2014
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คาดว่าราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2557 จะอยู่ที่ 105-106 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเฉลี่ย 107 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2556 เนื่องจากแนวโน้มการใช้พลังงานของโลกในอนาคตจะเปลี่ยนไปใช้ก๊าซธรรมช...

  calendar icon19.12.2013