Related board icon

ทั้งหมด : 1809 รายการ

 • กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการยนโยบายมันสำปะหลังแห่งชาติซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการรับจำนำหัวมันสดปีการผลิต 2556/57 ปริมาณ 10 ล้านตัน และตั้งราคารับซื้อที่กิโลกรัมล...

  calendar icon22.10.2013
 • สำนักข่าว Bloomberg อ้างถึงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ที่คาดว่าจำนวนข้าวคงคลังของไทยจะเพิ้มขึ้น 24% แตะระดับ 15.5 ล้านตันข้าวสารในปีการผลิต 2556/57 ทำให้คาดว่าราคาส่งออกข้าวขาวของไทยจะลดลงเหลือตันละ 390 ดอลลาร์สหรัฐภายใ...

  calendar icon16.10.2013
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดสำคัญ อาทิ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเสนอให้ภาครัฐยกเลิกการเก็บภาษีสรร...

  calendar icon15.10.2013
 • เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ประธานาธิบดี Barack Obama เสนอชื่อนาง Janet Yellen รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (The Federal Reserve : Fed) เป็นประธาน Fed คนใหม่แทนนาย Ben S. Bernanke ที่จะหมดวาระลงในปลายเดือนมกราคม 2557 ทั้งนี้ ...

  calendar icon10.11.2013
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประเมินว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในอียิปต์จะกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกเพียงระยะสั้น เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่ง โดยหากเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับขึ้นเป็นไม่เกิ...

  calendar icon07.10.2013
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คาดว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปี 2556 จะอยู่ที่เฉลี่ย 108-113 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เทียบกับราคาเฉลี่ย 109.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2555 ขณะที่การใช้พลังงานของไทยในปี 2556 จะอยู่ที่วันละ ...

  calendar icon01.10.2013
 • สำนักข่าวเอเอฟพี เปิดเผยว่านักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดว่าตลาดรถยนต์ในประเทศไทยระยะถัดไป จะขยายตัว 10% ต่อปี แม้ว่าโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลจะหมดอายุลง เพราะได้แรงหนุนสำคัญจากการเพิ่มขึ้นของประชาก...

  calendar icon09.09.2013
 • กรมประมงอยู่ระหว่างยกร่างยุทธศาสตร์กุ้งกับอุตสาหกรรมกุ้งไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2557-2559) เพื่อใช้เป็นทิศทางส่งเสริมและพัฒนากุ้งในระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยตั้งเป้าเริ่มแผนในเดือนมกราคม 2557 และคาดว่าเมื่อปฏิบัติตามแผนดังกล่าวแล้ว...

  calendar icon30.08.2013
 • จากกรณีที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 5 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถูกฟ้าผ่าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจากไอเสียเครื่องยนต์ จนได้ความเสียหาย ไม่สามารถเดินเครื่องได้ ทำให้มีความกังวลว่าอาจเกิดการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (...

  calendar icon20.08.2013
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็น In House Banking เพื่อสนับสนุนด้านการเงินกันเองระหว่างบริษัทภายในเครือ ปตท. เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของธนาคารพาณิชย์ที่ไม่สามารถปล่อยกู้ให้แก่อุตสาหกรรมใดอ...

  calendar icon20.08.2013