Related board icon

ทั้งหมด : 1809 รายการ

 • กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า หลังจากมีมาตรการยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 พบว่าปัจจุบันยอดการใช้น้ำมันกลุ่มแก๊ซโซฮอล์เพิ่มขึ้นเป็น 17.7 ล้านลิตรต่อวัน จาก 14.7 ล้านลิตรต่อวัน ในเ...

  calendar icon13.02.2013
 • บริษัท ดีแพค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย วางแผนเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในพม่า หลังจากบริษัทฯ เข้าไปทำตลาดในพม่าผ่านตัวแทนจำหน่ายมาได้ระยะหนึ่งแล้ว มียอดจำหน่ายเฉลี่ย 12-1...

  calendar icon04.02.2013
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยแผนร่วมทุนกับเปอร์ตามีนา บริษัทน้ำมันแห่งชาติของอินโดนีเซีย เพื่อดำเนินโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในอินโดนีเซีย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ยื่นข้อเสนอให้กับอินโดนีเซียแ...

  calendar icon31.01.2013
 • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. เปิดเผยว่าสถานการณ์ที่เงินบาทมีทิศทางแข็งค่าในขณะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากรายได้และระบบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็...

  calendar icon25.01.2013
 • บริษัท เนเชอร์เวิร์ค เอเชียแปซิฟิก จำกัด เตรียมสร้างโรงงานผลิตไบโอพลาสติกแห่งใหม่ในอาเซียน ด้วยเงินลงทุนมูลค่า 2.4 หมื่นล้านบาท กำลังการผลิตปีละ 1.5 แสนตัน เนื่องจากอาเซียนมีความพร้อมเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก โดยเฉพาะหลา...

  calendar icon25.01.2013
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โอกาสการลงทุนของ ปตท. ในพื้นทิ่นิคมอุตสาหกรรมทวายหลังก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเสร็จเรียบร้อย แบ่งเป็น การลงทุนระยะสั้น คือ การลงทุนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เชื่อมต่อจากแหล่งซอติก้า หรือแหล่งเ...

  calendar icon24.01.2013
 • กรมธุรกิจพลังงานคาดว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันปี 2555 จะปรับขึ้นจากปี 2554 โดยกลุ่มเบนซินมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 3.5% กลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น 6.2% ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพิ่มขึ้น 11% และก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) เพิ่มขึ้น ...

  calendar icon21.12.2012
 • นักวิเคราะห์คาดว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันโอเปกอาจตัดสินใจลดปริมาณการผลิตจากระดับปัจจุบันที่ 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน ภายในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในตลาดโลก หลังจากเศรษฐกิจโลกยังอ่อนแอ ทำให้โอเปกคาดว...

  calendar icon14.12.2012
 • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เตรียมทุ่มเงินลงทุนมูลค่าราว 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมโครงการ Cove Energy ที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันออก ทั้งนี้ คาดว่าผลของการขยายกา...

  calendar icon12.12.2012
 • กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กลุ่มโรงกลั่นน้ำมันในไทยทั้งหมด 6 โรง ได้เข้าชี้แจงถึงผลกระทบของนโยบายยกเลิกน้ำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ว่ามี 5 ใน 6 โรงกลั่น ไม่พร้อมปรับกำลังการผลิตจากเบนซิน 9...

  calendar icon04.12.2012