Related board icon

ทั้งหมด : 1647 รายการ

 • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน เม.ย. 2565 ปิดลดลง 6.57 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือบาร์เรลละ 96.44 ดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือน พ.ค. 2565 ที่ลดลง 6.99 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือบาร์เรลละ 99.91 ดอลลาร์สหรัฐ เนื...

  calendar icon16.03.2022
 • การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคายางพารามีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยภายนอกอย่างสถานการณ์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเกินกรอบบาร์เรลละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ จึงส่งผลให้ราคายางสังเคร...

  calendar icon15.03.2022
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในเดือน ม.ค. 2565 มีมูลค่า 767.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 50.89% คิดเป็นสัดส่วน 3.61% ของมูลค่า...

  calendar icon14.03.2022
 • สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) พิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอ็กเซียลลีโอเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน หรือฟิล์ม BOPP ที่นำเข้าจากจีน อิ...

  calendar icon14.03.2022
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG คาดว่าผลกระทบจากวิกฤตความข้ดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนจะไม่รุนแรงเท่าช่วงแรกที่ COVID-19 ระบาด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าลงทุนตามแผนที่ตั้งไว้ 8 หมื่นล้านบาท โดย 40% ของงบลงทุน...

  calendar icon11.03.2022
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG เปิดเผยว่า ธุรกิจเคมิคอลส์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำกำไรให้กว่า 60% ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันมากที่สุด เนื่องจากใช้น้ำมันแนฟทาซึ่งราคาเชื่อมโยงกับตลาดโลกเป็นวัตถุดิบหลัก ...

  calendar icon11.03.2022
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเกี่ยวกับความผันผวนของสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และได้ข้อสรุปว่าให้บริษัทน้ำมันในประเทศเพิ่มกำลังสำรองน้ำมันจากปัจจุบัน 60 ว...

  calendar icon11.03.2022
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า บริษัทฯ แทบไม่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รองรับ ทำให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นถูกส่งผ่านไป...

  calendar icon11.03.2022
 • หลังจากราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งถึงบาร์เรลละกว่า 130 ดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดในรอบ 13 ปี เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ล่าสุดในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดลดลง 13% หรือ 16.8 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือบาร์เรลละ 111.1 ดอลลาร์สหรัฐ...

  calendar icon10.03.2022
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะส่งผลให้จำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาส 1/2565 ไม่เป็นไปตามเป้าอย่างแน่นอน โดยคาดว่าจะลดลง 30-40% จากที่ตั้งไว้ว่าจะมีจ...

  calendar icon10.03.2022