Related board icon

ทั้งหมด : 1635 รายการ

 • Vietnam Electricity Power Association ระบุว่าปัจจุบันการขาดแคลนกระแสไฟฟ้าในเวียดนามเป็นผลจากการเลื่อนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าออกไปหลายโครงการ ประกอบกับระดับน้ำในเวียดนามที่อยู่ในระดับต่ำทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไม่สามารถผลิ...

  calendar icon21.09.2010
 • รัฐบาลเวียดนามเตรียมปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอาหารภายในเดือนตุลาคม 2553 เพื่อลดยอดขาดดุลการค้าซึ่งปัจจุบันอยู่ในระดับสูงมาก ขณะเดียวกันยังเป็นการเกื้อหนุนเกษตรกรท้องถิ่น ทั้งนี้ อัตราภาษีนำเข้าผักและผลไม้ อาทิ มะเขือ...

  calendar icon20.09.2010
 • บริษัท Idemitsu Kosan ผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันของญี่ปุ่น เลื่อนกำหนดการเปิดดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมัน Nghi Son ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งที่ 2 ของเวียดนาม ตั้งอยู่ในจังหวัด Thanh Hoa กำลังการผลิต 2 แสนบาร์เรลต่อวัน ออก...

  calendar icon17.09.2010
 • สมาคมอาหารเวียดนามเปิดเผยว่า เวียดนามส่งออกข้าว 5.01 ล้านตัน ในช่วง 8 เดือนแรกปี 2553 เพิ่มขึ้น 10.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเฉพาะเดือนสิงหาคม 2553 ส่งออกข้าวได้ถึง 8.13 แสนตัน (กรุงเทพธุรกิจ, 14 ก.ย. 2553) ...

  calendar icon15.09.2010
 • ธนาคารพาณิชย์ในเวียดนามเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการปล่อยกู้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ หลังจากเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการชำระคืนหนี้ ส่งผลให้ยอดการปล่อยกู้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามเริ่มชะลอตัว ทั้งนี้ ยอดก...

  calendar icon15.09.2010
 • กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) รายงานว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของเวียดนามในช่วงสิ้นไตรมาสแรกปี 2553 อยู่ที่ 13.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 42% จากช่วงสิ้นปี 2552 ที่ 23.89 พันล้านดอลลาร์สหร...

  calendar icon14.09.2010
 • ธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam : SBV) ระบุว่ายอดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในเวียดนามในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2553 เพิ่มขึ้น 18.3% จากช่วงสิ้นปี 2552 หลังจากรัฐบาลเวียดนามเรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตร...

  calendar icon14.09.2010
 • เวียดนามออกกฎระเบียบใหม่เพื่อควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารซึ่งครอบคลุมสินค้าปศุสัตว์สด แช่เย็น และแช่แข็ง สินค้าประมง ผลิตภัณฑ์ไข่ และน้ำผึ้ง นำเข้าจากทุกประเทศ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 1. Circular No.25/2010/TT-BNNPT...

  calendar icon14.09.2010
 • บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายสายโอเลฟินส์ คาดว่าธุรกิจปิโตรเคมีในปี 2554 ยังอยู่ในช่วงขาลง เนื่องจากจะมีกำลังการผลิตใหม่จากตะวันออกกลางและจีนเพิ่มขึ้นอีกราว 6 ล้านตัน จากที่เพิ่มขึ้นมาแ...

  calendar icon12.09.2010
 • บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อลงทุนเปิดสถานีบริการน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะสร้างภาพลักษณ์เป็นสถานีบริการน้ำมันของชุมชน ซึ่งอาจใช้แบรนด์ SUSCO ห...

  calendar icon12.09.2010