เปิดประตูสู่ตลาดใหม่

Industry 5.0 … ย่างก้าวใหม่ของภาคอุตสาหกรรมสู่ Next Normal