ข่าวเศรษฐกิจ board icon

ทั้งหมด : 16690 รายการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในปี 2564 ดังนี้ -สินค...

calendar icon16.04.2021

แหล่งข่าวจากคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่เป็นวัคซีนทางเลือก เปิดเผยถึงกรณีก...

calendar icon16.04.2021

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมปี 2564 มีแนวโน้มดีกว่...

calendar icon12.04.2021

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียมีนโยบายจำหน่ายข้าวราคาถูกให้ผู้บริโภคภายในประเทศ ...

calendar icon12.04.2021

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากแผนส...

calendar icon09.04.2021

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยแผนการดำเนินธุรกิจ 5 ปี (ปี 2564-25...

calendar icon08.04.2021

การประมูลพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ท่าเทียบเรือ F ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC ซึ่งประกอบด้วย บริษ...

calendar icon08.04.2021

สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยเปิดเผยว่า การส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปของไทย ในช่วง 2...

calendar icon07.04.2021

สมาคมยางพาราไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการยางพาราได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนม...

calendar icon05.04.2021