ข่าวเศรษฐกิจ board icon

ทั้งหมด : 14478 รายการ

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากประเทศเพื่อน...

calendar icon17.01.2020

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงนามสัญญาจ้างบริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด เพื่อบริหารจัดก...

calendar icon17.01.2020

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) หรือ TPLAS ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรร...

calendar icon17.01.2020

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 สหรัฐฯ และจีนลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก โดยจีนตกลงจะนำเข้าสินค้าและบริ...

calendar icon16.01.2020

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ปีการผลิต 2562/63 ในอัตราตันละ 750 บาท ณ ระดั...

calendar icon16.01.2020

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลื...

calendar icon16.01.2020

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าอาหารที่เป็นวัตถุดิบในปี 2562 หดตัว 2% ...

calendar icon16.01.2020

BOI ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KOTRA) และหอการค้าเกาหลี-ไทย (...

calendar icon16.01.2020

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา...

calendar icon16.01.2020