ข่าวเศรษฐกิจ board icon

ทั้งหมด : 19788 รายการ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเล ครั้งที่ 1/2567 ได้มอบหมายให้กรมประมงจัดเก็บค่าธรร...

calendar icon23.02.2024

บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO ผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว...

calendar icon23.02.2024

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้ขอให้รัฐบาลไทยขยายเวลาการยกเว้นการยื่นวีซ...

calendar icon23.02.2024

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV) เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ระดั...

calendar icon22.02.2024

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV) เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณ...

calendar icon22.02.2024

บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการสถานีชาร์จเรเว่ชาร์จเจอร์ ระบุว่าหากมองทิศทางจำนวน E...

calendar icon22.02.2024

แหล่งข่าวจากวงการธุรกิจสวนผลไม้ภาคตะวันออกเปิดเผยว่า สถานการณ์ทุเรียนภาคตะวันออก 3 จังหวัด คือ ...

calendar icon21.02.2024

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า ในปี 2566 มีปัจจัยกดดันจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว...

calendar icon21.02.2024

สมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีน (China Passenger Car Association : CPCA) เปิดเผยว่ายอดจำหน่ายรถย...

calendar icon20.02.2024