พลิกธุรกิจ SMEs ไทย มองหาตลาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม
พลิกธุรกิจ SMEs ไทย มองหาตลาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม
จากหลายวิกฤตที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการ SMEs มักเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศเป็นเวลานาน อย่างวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น เพราะกว่า 98% ของ SMEs ยังคงพ...
ส่งออกไทย…พัฒนาการและก้าวที่ท้าทายในอนาคต
ส่งออกไทย…พัฒนาการและก้าวที่ท้าทายในอนาคต
“รู้โลก รู้เรา” ฉบับแรกของปี 2564 จะเป็นฉบับสุดท้ายที่ผมต้องขอถือโอกาสกล่าวคำอำลาทุกท่าน เนื่องจากผมกำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM Bank ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะและกำลังใจที่...
ลุ้นฉลูให้ฉลุย...จับตลาดลุยส่งออกปี 2564
ลุ้นฉลูให้ฉลุย...จับตลาดลุยส่งออกปี 2564
โค้งสุดท้ายก่อนผ่านปีของการทดสอบสมรรถนะการปรับตัวจากวิกฤตการระบาดของ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของแต่ละประเทศที่ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้ยังดำเนินต่อไปได้ และภาคธุรกิจส่วนใหญ่ที่ต...
link อื่นๆ
  • relatelink
  • relatelink
Financial Products