ถอดกลยุทธ์ “4 พร้อม”…ฝ่าวิกฤต COVID-19
ถอดกลยุทธ์ “4 พร้อม”…ฝ่าวิกฤต COVID-19
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลายธุรกิจทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก ขนส่ง หรือร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการปิดเมืองและ Social Distancing รวมถึงบางธุรกิจที่แม้ได้รับอานิสงส์เชิงบวกจ...
Renewable Energy … Recharge พลังการค้าการลงทุนไทย
Renewable Energy … Recharge พลังการค้าการลงทุนไทย
ก๊าซเรือนกระจกเป็นปัญหาใหญ่ที่ประชากรโลกต้องร่วมกันรับผิดชอบและร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงมีหลายประเทศออกมาประกาศเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนกันอย่างจริงจัง พร้อมมีท่าทีที่จะนำมาตรการสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขเชื่อมโยงก...
พลิกธุรกิจ SMEs ไทย มองหาตลาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม
พลิกธุรกิจ SMEs ไทย มองหาตลาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม
จากหลายวิกฤตที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการ SMEs มักเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศเป็นเวลานาน อย่างวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น เพราะกว่า 98% ของ SMEs ยังคงพ...
link อื่นๆ
  • relatelink
  • relatelink
Financial Products