ส่งออกไทย…พัฒนาการและก้าวที่ท้าทายในอนาคต
ส่งออกไทย…พัฒนาการและก้าวที่ท้าทายในอนาคต
“รู้โลก รู้เรา” ฉบับแรกของปี 2564 จะเป็นฉบับสุดท้ายที่ผมต้องขอถือโอกาสกล่าวคำอำลาทุกท่าน เนื่องจากผมกำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM Bank ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะและกำลังใจที่...
ลุ้นฉลูให้ฉลุย...จับตลาดลุยส่งออกปี 2564
ลุ้นฉลูให้ฉลุย...จับตลาดลุยส่งออกปี 2564
โค้งสุดท้ายก่อนผ่านปีของการทดสอบสมรรถนะการปรับตัวจากวิกฤตการระบาดของ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของแต่ละประเทศที่ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้ยังดำเนินต่อไปได้ และภาคธุรกิจส่วนใหญ่ที่ต...
แนวคิด “SMES” เสริมแกร่ง...ปรับแล้วรอด เปลี่ยนแล้วรุ่ง
แนวคิด “SMES” เสริมแกร่ง...ปรับแล้วรอด เปลี่ยนแล้วรุ่ง
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล คู่แข่งที่มีจำนวนมาก และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต่างไปจากเดิมมาก ล้วนเป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องเผชิญมากน้อยแตกต่างกัน ตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 แล้ว แ...
link อื่นๆ
  • relatelink
  • relatelink
Financial Products