แนวคิด “SMES” เสริมแกร่ง...ปรับแล้วรอด เปลี่ยนแล้วรุ่ง
แนวคิด “SMES” เสริมแกร่ง...ปรับแล้วรอด เปลี่ยนแล้วรุ่ง
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล คู่แข่งที่มีจำนวนมาก และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต่างไปจากเดิมมาก ล้วนเป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องเผชิญมากน้อยแตกต่างกัน ตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 แล้ว แ...
อีคอมเมิร์ช : ช่องทางใหม่ขยายตลาดส่งออกในยุค New Normal
อีคอมเมิร์ช : ช่องทางใหม่ขยายตลาดส่งออกในยุค New Normal
ท่านผู้อ่านครับ ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 หลายธุรกิจต่างได้รับผลกระทบจากยอดจำหน่ายสินค้าและกำไรที่ลดลง โดยเฉพาะธุรกิจที่ขายสินค้าผ่านหน้าร้านเป็นหลัก เนื่องจากผู้คนต่างเก็บตัวอยู่กับบ้านเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเช...
เปลี่ยนการ “ขายสินค้า” เป็น “ขายเซอร์วิส” : กลยุทธ์สร้างโอกาสในช่วงเศรษฐกิจติดขัด
เปลี่ยนการ “ขายสินค้า” เป็น “ขายเซอร์วิส” : กลยุทธ์สร้างโอกาสในช่วงเศรษฐกิจติดขัด
ท่านผู้อ่านครับ โจทย์ของการทำธุรกิจในปัจจุบันคงไม่พ้นความพยายามในการรักษาสภาพคล่องหรือหากลุ่มผู้ซื้อใหม่ในตลาด โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในบริบทของเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยแรงกดดันหลายด้าน ทั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 การชะลอตัวข...
link อื่นๆ
  • relatelink
  • relatelink
Financial Products