#India board icon

ทั้งหมด : 169 รายการ

 • สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ประเมินว่าตลาด MICE (การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ) ต่างประเทศจะทยอยฟื้นตัว โดยจะกลับมาที่ระดับ 25% ในปี 25...

  calendar icon02.06.2021
 • ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้ลงนามคำสั่ง Executive Order No.135 ปรับลดอัตราภาษีนำเข้าทั่วไปชั่วคราวสำหรับสินค้าข้าว (HS 1006) สำหรับปริมาณการนำเข้าข้าวในโควตา จาก 40% เหลือ 35% และปริมาณนำเข้าข้าวนอกโควตา จาก 50% เป็น 35% เป...

  calendar icon24.05.2021
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือนเมษายน 2564 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Jskem Private Limited (JSKEM) ที่ดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์และสารทำละลายในสิงคโปร์ และมีตลาดส...

  calendar icon19.05.2021
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ประกาศผลการพิจารณาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจำปี 2564 โดยยังคงจัดไทยไว้ในบัญชีประเทศที่ต้อง...

  calendar icon10.05.2021
 • สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 สหรัฐฯ ได้ประกาศห้ามนำเข้ากุ้งทะเลจากเม็กซิโก เนื่องจากการทำประมงของเม็กซิโกยังมักเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่สอดคล้องกับมาตรการปกป้องและอ...

  calendar icon06.05.2021
 • สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เปิดเผยว่าขณะนี้อินเดียมีความต้องการนำเข้าเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระบาด โดยล่าสุดรัฐบา...

  calendar icon06.05.2021
 • กรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยปรับสูงขึ้น โดยเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือให้ผู้จำหน่ายปุ๋ยตรึงราคาไว้ระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาวัตถุดิบแม่ปุ๋ยยูเ...

  calendar icon23.04.2021
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยว เกี่ยวกับการปรับเป้าหมายรายได้ท่องเที่ยวของไทยในปี 2564 อีกครั้ง หลังจากภาคท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย...

  calendar icon22.04.2021
 • ประเด็นสำคัญ ความไม่เท่าเทียมกันของการเข้าถึงวัคซีนเป็นตัวแปรหลักที่ทำให้ความเร็วในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน 9 ตลาดส่งออกสำคัญของไทยอย่างจีน เวียดนาม ไต้หวัน เกาหลีใต้ อินเดีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย ...

  calendar icon20.04.2021
 • สมาคมโรงสีข้าวไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาข้าวปลือกในประเทศปรับลดลงทุกชนิด เนื่องจากที่่ผ่านมาเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงไม่มีการซื้อขายข้าว และคาดว่าราคายังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตามราคาข้าวของประเทศคู่แข่ง ทั้งอินเดีย ที่รา...

  calendar icon20.04.2021