เอกสารเผยแพร่

เอกสารงานสัมมนา "India : The Window of Opportunities"

เอกสารงานสัมมนา "India : The Window of Opportunities"
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

- Transforming India by Invest India
- เข้าใจ ความหลากหลายของอินเดียเพื่อเข้าถึงโอกาสธุรกิจแดนภารตะ
- วิเคราะห์ 7 รัฐใหญ่แดนภารตะ ... ส่องโอกาสธุรกิจในอินเดีย
- Gujarat อีกหนึ่งประตูสำหรับธุรกิจไทย สยายปีกในอินเดีย
- 7 สิ่งมหัศจรรย์ ในรัฐ 7 สาวน้อย
- DMIC… Mega Project ขับเคลื่อนสู่อินเดียโฉมใหม่
- เติมเต็ม Supply Chain ยานยนต์ในอินเดีย...โอกาสทองของธุรกิจไทย

link อื่นๆ
  • Relate Preview
  • Relate Preview
Financial Products
  • Finance Preview
  • Finance Preview
  • Finance Preview