ข่าวเศรษฐกิจ board icon

ทั้งหมด : 19788 รายการ

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) เปิดเผยว่าสมาพันธ์สิ่งทอ 9 สมาคมที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกร...

calendar icon19.02.2024

กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า จีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอันดับ 1 ของไทย ด้วยสัดส่วนประมาณ 40%...

calendar icon16.02.2024

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีว...

calendar icon16.02.2024

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้พิจารณาทบทวนคำสั่งไม่อนุมัติขยายเวลาการส่งเอกสารประ...

calendar icon16.02.2024

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ลงนามในสัญญาจัดหาเครื่องบินและเครื่องยนต์ร่วมกับ Boein...

calendar icon15.02.2024

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช้จ่า...

calendar icon15.02.2024

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC เปิดโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังแห่งใหม่ภายใต้บริษัทย่อยในกัม...

calendar icon15.02.2024

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่...

calendar icon15.02.2024

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2566 ว่ามีกำไรสุทธิ 2,94...

calendar icon15.02.2024