เปิดประตูสู่ตลาดใหม่

โอกาสทองสินค้าไทย … เชื่อม Supply Chain กับเวียดนาม