เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ

โอกาสที่แฝงตัวหลังอินโดนีเซียเร่งเครื่องโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ

ในการรับมือกับ COVID-19 หลายประเทศมีแผนตัดลดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำเงินมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่อินโดนีเซียกลับประกาศเพิ่มการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในปี 2563-2567 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ใช้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นกลไกหลักในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเมื่อประกอบกับการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ที่ให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนได้ 100% ในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานบางประเภท ทำให้ตลาดก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซียกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุนทั่วโลก

แนวโน้มภาคก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซีย 

ภาคก่อสร้างของอินโดนีเซียมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2564 และยังมีทิศทางเชิงบวกใน 10 ปีข้างหน้า ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนหลักจากนโยบายภาครัฐ ประกอบกับโครงการลงทุนที่ล่าช้าหรือที่ถูกเลื่อนออกมาจากปี 2563 จะกลับมาเร่งดำเนินการในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เมื่อการแพร่ระบาดบรรเทาลงและการเร่งกระจายวัคซีนทำได้เป็นวงกว้างมากขึ้น

แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซียในช่วงปี 2563-2567

 • การลงทุนจากภาคเอกชนจะมีบทบาทมากที่สุดภายใต้แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปี 2563-2567 ซึ่งการลงทุนดังกล่าวครอบคลุมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ด้วย รองลงมาเป็นการลงทุนจากภาครัฐ ในปี 2564 รัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดสรรงบประมาณราว 414 ล้านล้านรูเปียะห์ หรือเกือบ 2 เท่าของปี 2563 สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 • กว่า 50% ของการลงทุนเป็นโครงการด้านคมนาคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียที่มองว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซียจะเติบโตได้มากขึ้นจากการมีระบบคมนาคมในประเทศที่เชื่อมโยงถึงกัน

มาตรการผ่อนคลายข้อจำกัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของนักลงทุนต่างชาติ

นับตั้งแต่ต้นปี 2564 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกหลายมาตรการเพื่อลดอุปสรรคการลงทุนและดึงดูด FDI ให้ได้มากขึ้น โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการผ่อนคลายข้อจำกัดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยเปิดให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานบางประเภทได้ 100% ภายใต้ New Investment List ดังนี้

การผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการลงทุนจะเปิดโอกาสให้บริษัทก่อสร้างต่างชาติเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียเพื่อรองรับการก่อสร้างโครงการต่างๆ รวมถึงรับงานในโครงการตามแผนของรัฐบาล อาทิ โครงการเมืองหลวงใหม่ที่กลับมาเดินหน้าโครงการต่อ ด้วยวงเงินงบประมาณราว 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นโอกาสของบริษัทก่อสร้างของไทยที่มีประสบการณ์การดำเนินงานในต่างประเทศ รวมถึงงานที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างที่จะเข้าไปขยายการลงทุนในอินโดนีเซีย

Development Bank...หนึ่งในกลไกการสนับสนุนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซีย

นอกจากการทำแผนเพื่อชี้เป้าหมายการลงทุนและผ่อนคลายข้อจำกัดการลงทุนจากต่างชาติแล้ว อินโดนีเซียยังเสริมพลังขับเคลื่อนด้วยการยกระดับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนขึ้นเป็นกระทรวงการลงทุน และเพิ่มเติมมาตรการทางการเงิน อาทิ การจัดตั้ง Sovereign Wealth Fund ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ ภายใต้ชื่อ Indonesia Investment Authority (INA) เมื่อช่วงต้นปี 2564 เพื่อส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมกับ PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ซึ่งเป็น Development Bank ที่สนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ ทั้งนี้ SMI เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเป็นตัวเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศให้เร็วขึ้น  โดยโครงการที่ SMI สนับสนุน มีดังนี้

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นกลไกสำคัญที่ใช้เร่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย หลังจากที่เศรษฐกิจหดตัวลง 2.1% ในปี 2563 จากวิกฤต COVID-19 เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งเม็ดเงินลงทุนกระจายลงสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม ขณะเดียวกันโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งนี้ คาดว่าการลงทุนของอินโดนีเซียที่เร่งตัวขึ้นในช่วงปี 2563-2567 จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้อย่างมีนัยสำคัญตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

 

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
Related
more icon
 • Carbon Tax…กลไกควบคุมการปล่อยคาร์บอนของอินโดนีเซีย

  ปัจจุบันอินโดนีเซียติด 1 ใน 10 ประเทศที่มีการปล่อยคาร์บอนมากที่สุดในโลก โดยระดับการปล่อยคาร์บอนของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นกว่า 313% เมื่อเทียบกับระดับในปี 2533 รัฐบาลอินโดนีเซียจึงต้องกำหนดกลไกควบคุมการปล่อยคาร์บอนภายในประเท...

  calendar icon30.09.2022
 • Harmonized Tax Law … การปรับปรุงกฎหมายด้านภาษีครั้งสำคัญของอินโดนีเซีย

  ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียมีการปรับปรุงกฎหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากช่วงปลายปี 2563 ที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ผ่านกฎหมาย Omnibus Law ซ...

  calendar icon31.03.2022
Most Viewed
more icon
 • Q&A ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ลงทุนใน สปป.ลาว

  การหาพื้นที่เพื่อตั้งกิจการนับเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการออกไปลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องที่ดินที่แตกต่างกัน ไม่เว้นแม้แต่ใน สปป.ลาว ที่เป็นตลาดบ้านใกล้เรือนเค...

  calendar icon01.04.2019
 • เอกสารสำคัญที่ควรรู้ก่อนลงทุนใน สปป.ลาว

  เมื่อผู้ประกอบการตัดสินใจออกไปลงทุนในต่างประเทศ การปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนเป็นเสมือนหน้าด่านที่จะสื่อให้เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เข้าไปลงทุน ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาให้ละเอียดและทำความเข...

  calendar icon01.07.2019
 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างแรงงานในเวียดนาม

  ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เวียดนามประสบความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) คือ การเป็นประเทศที่มีตลาดแรงงานขนาดใหญ่ ทำให้มีแรงงานจำนวนมากที่พร้อมทำงาน ประกอบกับมีค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างต่ำ เวียดนา...

  calendar icon01.04.2019
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview