ส่องเทรนด์โลก

เทรนด์ตลาดเพชรและเครื่องประดับเพชรในจีน อนาคตส่งออกไทยที่ Shine Bright Like a Diamond

หากพูดถึงตลาดส่งออกขนาดใหญ่อย่างจีน ณ เวลานี้ หลายท่านอาจจะกังวลถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคจากปัญหาภายในประเทศหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การที่ IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจจีนในปี 2567 จะยังมีอัตราการเติบโต 4.6% ซึ่งสูงกว่าตลาดส่งออกหลักของไทยอย่างสหรัฐฯ (คาดว่าจะขยายตัว 2.1%) EU (0.9%) และญี่ปุ่น (0.9%) อีกทั้งพบว่าผู้บริโภคจีนยังมีความต้องการสินค้าหลายรายการเพิ่มขึ้น อาทิ สินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่ง Statista คาดว่ามูลค่าตลาดเครื่องประดับในจีนจะเติบโตเฉลี่ยปีละราว 4.5% ในช่วงปี 2567-2571 และอาจมีผลให้จีนนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศต่างๆ รวมถึงไทย เพิ่มขึ้น ส่องเทรนด์ฉบับนี้ขอนำเสนอข้อมูลตลาดเพชรและเครื่องประดับเพชรในจีนที่น่าสนใจ ดังนี้

ตลาดเพชรและเครื่องประดับเพชร ... โตดีและยังโตต่อ

ปัจจุบันวัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อเพชรและเครื่องประดับเพชร คือ ใช้เป็นเครื่องหมายแทนความรัก อาทิ แหวนหมั้น และของขวัญวันครบรอบแต่งงาน โดย 74% ของสตรีชาวจีนเห็นว่าเพชรเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันนิรันดร์ อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ก็เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ เช่น การซื้อเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเอง และเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความสำเร็จ ขณะเดียวกันผู้ชายก็หันมาเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรให้กับตนเองมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดเพชรและเครื่องประดับเพชรในจีนเติบโตขึ้นเป็นตลาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งข้อมูลจาก De Beers ผู้ผลิตและจำหน่ายเพชรรายใหญ่ของโลก ระบุว่าในปี 2565 จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นตลาดเครื่องประดับเพชรที่ใหญ่ที่สุดของ De Beers รองจากสหรัฐ

กลุ่มผู้บริโภคสำคัญ

กลุ่ม Millennials (28-43 ปี) มีสัดส่วนราว 2 ใน 3 ของผู้บริโภคเพชรและเครื่องประดับเพชรทั้งหมดในจีน ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูงเพราะอยู่ในวัยทำงาน และยินดีใช้จ่ายเพื่อความพึงพอใจ ในปัจจุบันมากกว่าการเก็บออมเพื่ออนาคต ทั้งนี้  55% ของผู้บริโภคในกลุ่มนี้นิยมเลือกซื้อเพชรและเครื่องประดับเพชรเพื่อมอบให้กับคู่รักในช่วงเวลาสำคัญ จึงเป็นโอกาสสำหรับแบรนด์ที่ออกแบบเครื่องประดับสำหรับโอกาสพิเศษต่างๆ ของคู่รัก เช่น งานแต่งงาน และวันวาเลนไทน์ นอกจากนี้ กลุ่ม Millennials มักนำความพึงพอใจด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านคุณภาพและราคาของสินค้า เช่น การให้บริการและคำแนะนำของพนักงานขาย ความสะดวกในการเลือกชมและทดลองสินค้า และความหลากหลายของช่องทางชำระค่าสินค้า มาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการด้วย การเจาะตลาดกลุ่มนี้จึงต้องมีการวางกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านนี้ด้วย

กลุ่ม Gen Z (อายุ 12-27 ปี) ผู้บริโภค Gen Z ในตลาดเพชรและเครื่องประดับเพชรมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเพียง 5% ในปี 2563 เป็น 9% ในปี 2565 ซึ่งแม้มีสัดส่วนยังไม่สูงนัก แต่เป็นกลุ่มที่รายได้และการใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุงาน ทำให้กลุ่ม Gen Z เป็นผู้บริโภคที่มีศักยภาพในการสร้างยอดขายให้ธุรกิจในระยะยาว สำหรับแบรนด์ที่มีเป้าหมายเจาะตลาดกลุ่ม Gen Z ควรเน้นไปที่เครื่องประดับที่ราคาไม่สูงมาก เนื่องจากยังอยู่ในวัยเรียนและวัยเริ่มต้นทำงาน และควรแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานอย่างมีจริยธรรม และความเท่าเทียมทางเพศ เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ใช้เรื่องดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

ผสานช่องทางจำหน่ายหลักทั้งหน้าร้านและออนไลน์

ร้านค้าดั้งเดิมยังคงเป็นช่องทางจำหน่ายหลักในการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของชาวจีน โดยเฉพาะอัญมณีและเครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงอย่างเพชรที่มีการซื้อขายผ่านร้านค้าราว 90% ของมูลค่าการซื้อขายเพชรทั้งหมดในจีน
ทั้งนี้ ผู้ซื้อชาวจีนส่วนหนึ่งจะรู้สึกเชื่อมั่นในแบรนด์มากขึ้น หากพบว่าสินค้าของแบรนด์มีวางจำหน่ายในหลายร้านหรือ
หลายสาขา  อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าผู้บริโภคชาวจีนใช้ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นในการหาข้อมูลก่อนจะเข้าไปชมสินค้าจริงและทดลองที่ร้านค้า โดยในปี 2565 มีการค้นหารายละเอียดผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 49% เทียบกับ 39% ในปี 2563

ผู้ประกอบการที่สนใจรุกตลาดเพชรและเครื่องประดับเพชรในจีนจึงควรมีช่องทางจำหน่ายทั้งรูปแบบ
หน้าร้านและออนไลน์ควบคู่กัน
และหากเป็นแบรนด์ที่มีกลุ่ม Gen Z เป็นเป้าหมายยิ่งควรต้องให้ความสำคัญกับช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ เพราะกลุ่ม Gen Z นิยมซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่ากลุ่ม Millennials ถึงเท่าตัว โดยช่องทางออนไลน์ที่ควรเลือกใช้ คือ Social Media ยอดนิยมของจีน เช่น WeChat, Xiaohongshu, Douyin, Kuaishou และ Sina Weibo และควรหลีกเลี่ยงการใช้ Facebook, Instagram และ YouTube เพราะชาวจีนมีข้อจำกัดในการเข้าถึง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการควบคู่ทั้งออนไลน์และร้านค้าได้อย่างไหลลื่น เกิดประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ เพิ่มโอกาสในการซื้อซ้ำ และบอกต่อ

เพชรสังเคราะห์มีบทบาทมากขึ้นจากหลายแรงหนุน

ผู้บริโภคชาวจีนยุคใหม่เลือกซื้อเพชรสังเคราะห์ (Lab-Grown Diamond) ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเพชรในห้องทดลองที่จำลองภาวะต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับการเกิดขึ้นของเพชรตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น เพราะสามารถซื้อเพชรสังเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีคุณภาพสูงกว่าเพชรธรรมชาติได้ในราคาที่ถูกว่า อีกทั้งยังเห็นว่าการผลิตเพชรส้งเคราะห์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแรงงานน้อยกว่าการขุดเพชรธรรมชาติจากเหมือง ดังนั้น การจำหน่ายเครื่องประดับที่ทำจากเพชรสังเคราะห์อาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในการเจาะตลาดผู้บริโภคเพชรและเครื่องประดับเพชรในจีน

นอกจากการทำความเข้าใจความต้องการผู้บริโภคแล้ว การทำความรู้จักผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในจีนก็เป็นสิ่งจำเป็นในการวางแผนทำตลาดจีน โดยปัจจุบันผู้ประกอบการในจีนจำนวนมากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการของครอบครัวมาดูแลต่อ จึงมีทั้งความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ และยังมีความรู้ด้านเทคโนโลยี อีกทั้งเข้าใจกลุ่มผู้บริโภคในจีนเป็นอย่างดีด้วย นอกจากนี้ การที่จีนเป็นตลาดใหญ่ ทำให้มีแบรนด์อัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกเข้าไปแข่งขันในตลาดนี้จำนวนมาก อาทิ Cartier, Tiffany และ Swarovski ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้าถึงตลาดจีนจึงต้องศึกษาตลาดล่วงหน้า และควรจับมือกับคู่ค้าหรือพันธมิตรที่รู้จักช่องทางในตลาดนี้เป็นอย่างดี 

Related
more icon
 • India ไม่ไปไม่ได้แล้ว

  เมื่อกล่าวถึงประเทศที่เป็นดาวจรัสแสงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดโลกที่เผชิญกับวิกฤตเข้ามาเป็นระลอก ตั้งแต่ COVID-19 ต่อเนื่องด้วยวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน และวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังก่อตัวขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกจากปั...

  calendar icon27.04.2023
 • L-O-V-E … ลายแทงนำธุรกิจก้าวผ่านเศรษฐกิจโลกโตแผ่วในปี 2566

  สำหรับผู้ทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การที่เศรษฐกิจโลกปีนี้มีทิศทางชะลอตัว รวมถึงมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา เช่น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังไม่อาจคาดเดาตอนจบ และสถานการณ์ค่าเงินบาทผันผวน ตลอดจนมาตรการทางกา...

  calendar icon28.02.2023
Most Viewed
more icon
 • Gen Z กับทิศทางตลาดอาหารโลก

  กลุ่ม Gen Z (Generation Z) คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงหลังปี 2543 ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยเด็กและวัยรุ่นอายุไม่ถึง 20 ปี Gen Z เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่หลายธุรกิจเริ่มให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มประ...

  calendar icon24.04.2019
 • ทำความรู้จัก Telemedicine... เทรนด์ธุรกิจเติบโตดีหลัง COVID-19

  การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีส่วนกระตุ้นให้ประชาชนเริ่มทดลองใช้บริการการแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine มากขึ้น เพราะบริการดังกล่าวทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้แม้อยู่คนละที่กับผู้ป่วย ...

  calendar icon31.08.2020
 • เกาะติดกระแสการค้าสินค้าออนไลน์ในกัมพูชา

  กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน แม้การค้าส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบดั้งเดิม แต่การค้าในรูปแบบของ e-Commerce ก็มีการเติบโตโดดเด่นและเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ...

  calendar icon31.10.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview