จับสัญญาณธุรกิจ

จับสัญญาณธุรกิจ เดือนพฤศจิกายน 2563

Hightlight
- ในปี 2564 ราว 2 ใน 3 ของประเทศทั่วโลก จะยังมี GDP ต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณาเลือกทำตลาดหรือวางกลยุทธ์ เพื่อสร้างแต้มต่อในท่ามกลางวิกฤต
- สหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ GSP สินค้าไทยเพิ่มอีก 231 รายการ แม้จะกระทบการส่งออกไทยไม่มาก แต่เป็นสัญญาณให้ผู้ประกอบการต้องเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- สภาพอากาศแปรปรวนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อการผลิต การส่งออก และการลงทุน ของไทยในปี 2564