ข่าวเศรษฐกิจ

พล.ท. จุมมาลี ไซยะสอน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรค LPRP อีกสมัย

ในการประชุมใหญ่ของพรรคปฏิวัติประชาชนลาว (Lao People’s Revolutionary Party : LPRP) ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2554 พล.ท. จุมมาลี ไซยะสอน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรค LPRP ต่ออีกหนึ่งสมัย ทั้งนี้ พล.ท. จุมมาลี ไซยะสอน ดำรงตำแหน่งผู้นำของคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคจำนวน 11 คน และผู้นำคณะกรรมการกลางชุดใหม่ของพรรคจำนวน 61 คน โดยจะอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงการประชุมใหญ่ของพรรคครั้งถัดไปซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2559 (ผู้จัดการออนไลน์, 22 มี.ค. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview