ข่าวเศรษฐกิจ

ส.อ.น. ยืนยันน้ำตาลทรายในประเทศไม่ขาดแคลน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ส.อ.น.) ยืนยันน้ำตาลทรายในประเทศไม่ขาดแคลน แต่ Modern Trade บางแห่งมีน้ำตาลทรายจำหน่ายน้อยลง เนื่องจากปัจจุบัน Modern Trade ขยายสาขาเป็นจำนวนมาก ขณะที่โรงงานน้ำตาลทรายจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับ Modern Trade จำนวนเท่าเดิม ทำให้น้ำตาลทรายที่กระจายให้ Modern Trade แต่ละแห่งลดลง อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ส.อ.น. ขอความร่วมมือกับผู้ผลิตน้ำตาลทราย 4 ราย ได้แก่ กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง กลุ่มน้ำตาลมิตรผล กลุ่มวังขนาย และกลุ่มน้ำตาลครบุรี ผลิตน้ำตาลทรายบรรจุถุง 1 กิโลกรัมเพิ่มขึ้นเป็น 226 ล้านถุงในปี 2554 (จาก 105 ล้านถุงในปี 2553) เพื่อจำหน่ายให้กับ Modern Trade ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าโรงงานน้ำตาลทรายไม่ค่อยสนใจผลิตน้ำตาลทรายบรรจุถุง 1 กิโลกรัม เพื่อจำหน่ายให้กับ Modern Trade เนื่องจากมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าแพคเกจจิ้งและต้นทุนค่าบรรจุถุง (ASTV ผู้จัดการรายวัน และโพสต์ทูเดย์, 3 มี.ค. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview