ข่าวเศรษฐกิจ

ชาวไร่อ้อยห่วงประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายปี 255354 ลดลง

สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายของไทยโดยเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มเปิดหีบอ้อยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 จนถึงปัจจุบัน ลดลงเหลือ 90.31 กิโลกรัมต่ออ้อย 1 ตัน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ 105 กิโลกรัมต่ออ้อย 1 ตัน เนื่องจากช่วงต้นฤดูเปิดหีบอ้อยมีฝนตกลงมามากทำให้อ้อยดูดซับน้ำเยอะซึ่งมีผลให้ค่าความหวานของอ้อยลดลงเหลือเพียง 10.84 CCS อย่างไรก็ตาม คาดว่าประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายจะดีขึ้นในช่วงฤดูเปิดหีบที่เหลืออีก 2 เดือน เพราะฝนที่ตกน้อยลงและอากาศเย็น ทำให้ค่าความหวานของอ้อยเพิ่มขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 20-23 ม.ค. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview