ข่าวเศรษฐกิจ

ผลักดันท่าเรืออยุธยาเชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำกับท่าเรือแหลมฉบัง

กระทรวงคมนาคม วางแผนเชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำจากท่าเรือประหยัดพลังงานในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ขนส่งสินค้าสำหรับการส่งออกจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนขนส่งได้ถึง 8 เท่า เมื่อเทียบกับการขนส่งทางถนนไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้ ปัจจุบันท่าเรือประหยัดพลังงานฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2554 มีขีดความสามารถรองรับสินค้าได้ 4,000 ตู้ต่อปี หรือราว 120,000 ตันต่อปี (ASTV ผู้จัดการรายวัน, 18 ม.ค. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview