ข่าวเศรษฐกิจ

คาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับปี 2554 ใกล้เคียงปี 2553 แม้ปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยส่วนใหญ่ต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นและแนวโน้มราคาทองคำที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของผู้ส่งออกเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจนไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่งสำคัญ โดยเฉพาะจีน อินเดีย และเวียดนาม ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการหันไปผลิตอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเน้นเจาะตลาดระดับกลางถึงระดับบนแทน ทำให้สมาคมฯ คาดว่ามูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในปี 2554 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2553 (ประชาชาติธุรกิจ, 20-22 ธ.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview