ข่าวเศรษฐกิจ

คาดมูลค่าส่งออก SMEs ปี 2554 ขยายตัว 7.5-8.5%

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คาดว่ามูลค่าส่งออกของธุรกิจ SMEs ปี 2554 จะขยายตัว 7.5-8.5% ชะลอตัวลงจาก 24-26% ในปี 2553 ขณะที่มูลค่านำเข้าขยายตัว 7.5-10.5% ชะลอตัวลงจาก 39-42% ในปี 2553 แม้การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่ถือเป็นการกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากปรับสูงขึ้นอย่างมากในปี 2553 ทั้งนี้ ตลาดและสินค้าที่มีแนวโน้มดีในปี 2554 ได้แก่
1) ตลาดอาเซียน สินค้าที่มีโอกาส อาทิ ยางและผลิตภัณฑ์ พลาสติก เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
2) ตลาดจีน สินค้าที่มีโอกาส อาทิ ยางและผลิตภัณฑ์ พลาสติก และเคมีภัณฑ์
3) ตลาดอินเดีย สินค้าที่มีโอกาสมักเป็นสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มชนชั้นกลางได้ดี
(โพสต์ทูเดย์, 2 ธ.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview