ข่าวเศรษฐกิจ

กะทิชาวเกาะคาดมะพร้าวขาดแคลนส่งผลให้รายได้ปี 2553 พลาดเป้า

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกะทิตราชาวเกาะ เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนมะพร้าว เนื่องจากภัยแล้งในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2553 ประกอบกับเกษตรกรหันไปเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น อาทิ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ซึ่งให้ผลกำไรสูงกว่า ส่งผลให้ผลผลิตมะพร้าวในประเทศเหลือเพียง 10% ของปริมาณผลผลิตปกติ และมีราคาสูงขึ้นมาก จากปกติกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 100 บาท สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการและไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามคำสั่งซื้อ จึงคาดว่ารายได้ของบริษัทฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554 จะลดลงราว 50% อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าผลผลิตมะพร้าวจะกลับมาเพียงพอกับความต้องการของตลาดอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งเป็นช่วงที่มะพร้าวให้ผลผลิต และบริษัทฯ อาจนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย และเวียดนามเพิ่ม หากผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการ (โพสต์ ทูเดย์ , 2 ธ.ค. 2553)
Related
more icon
 • ครม. เห็นชอบเลื่อนเก็บภาษีความหวานอีก 6 เดือน

  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายเวลาปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่ 3 ออกไปอีก 6 เดือน โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565-30 มี.ค. 2566 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุ...

  calendar icon22.09.2022
 • เวียดนามเป็นประเทศที่ 2 ของโลกต่อจากไทยที่จีนเปิดตลาดรับทุเรียนสด

  ศุลกากรจีนอนุญาตให้นำเข้าทุเรียนสดจากเวียดนามได้อย่างเป็นทางการแล้ว มีผลให้เวียดนามเป็นประเทศที่ 2 ต่อจากไทยที่ส่งออกทุเรียนสดไปจีนได้ โดยกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจะตรวจสอบตัวอย่างทุเรียนสดที่เวียดนามส่งออกไปจีนในอัตรา 2...

  calendar icon11.08.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview