ข่าวเศรษฐกิจ

ฝรั่งเศสร่วมทุนกับ สปป.ลาว เปิดธนาคารในนครหลวงเวียงจันทน์

บริษัท Cofibred ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในต่างประเทศของ BRED Banque Populaire กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 2 ของฝรั่งเศสร่วมทุนกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao) เปิดธนาคาร Banque Franco-Lao ในนครหลวงเวียงจันทน์ ทั้งนี้ ธนาคารดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถือหุ้นโดย BRED Banque Populaire 54% และธนาคารการค้าต่างประเทศลาว 46% (ผู้จัดการออนไลน์, 30 พ.ย. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
Tag
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview