ข่าวเศรษฐกิจ

ส่งออกไทยปี 2554 เผชิญหลายปัจจัยเสี่ยง

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคาดว่า มูลค่าส่งออกของไทยในปี 2554 มีแนวโน้มขยายตัวได้ถึง 10% จากปี 2553 (ซึ่งมีมูลค่า 1.8-1.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 20-24.5%) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้ แต่ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย อาทิ เศรษฐกิจของคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น ที่ยังไม่ฟื้นตัวนัก ซึ่งจะกระทบต่อการส่งออกของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ ผู้ส่งออกยังมีปัจจัยเสี่ยงจากปริมาณวัตถุดิบ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ ที่มีปริมาณลดลงและมีราคาสูงขึ้น เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับ 90-100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2554 (ฐานเศรษฐกิจ, 25-27 พ.ย. 2553)
Related
more icon
 • ยอดขอ BOI ปี 2566 ทะลุ 8 แสนล้านบาท สูงสุดในรอบ 5 ปี

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่าในปี 2566 มีโครงการขอรับการส่งเสริม 2,307 โครงการ เพิ่มขึ้น 16% มูลค่าเงินลงทุน 8.5 แสนล้านบาท ซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้น 43% เนื่องจากสถานการณ์การแบ่งขั้วระหว่างกลุ...

  calendar icon07.02.2024
 • สศอ. แนะไทยเร่งปรับสู่กรีนและสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของไทยเทียบกับ 4 ประเทศหลักในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ระหว่างปี 2560-2564 พบว่าไทยมีขีดค...

  calendar icon02.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview