ข่าวเศรษฐกิจ

คาดผลผลิตหัวมันสด ปีการผลิต 2553/54 ต่ำกว่า 21 ล้านตัน

สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าผลผลิตหัวมันสดปีการผลิต 2553/54 จะมีปริมาณต่ำกว่า 21 ล้านตัน เนื่องจากปัจจัยบั่นทอนสำคัญ ดังนี้ 1) ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แหล่งปลูกมันสำปะหลังสำคัญของประเทศ) ส่งผลให้เกษตรกรเร่งขุดหัวมันสดหนีน้ำก่อนอายุเก็บเกี่ยว ทำให้หัวมันสดมีน้ำหนักน้อย 2) เกษตรกรขาดท่อนพันธุ์สำหรับเพาะปลูกรอบใหม่เพราะปัญหาเพลี้ยแป้งระบาด ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะกระตุ้นให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้หัวมันสดเป็นวัตถุดิบการผลิต อาทิ แป้งมันสำปะหลัง มันเส้น และอาหารสัตว์ แย่งกันรับซื้อหัวมันสดที่มีจำกัดในระบบ (ประชาชาติธุรกิจ, 11-14 พ.ย. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview