ข่าวเศรษฐกิจ

คาดอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในอีก 1-2 ปีข้างหน้ายังสดใส

กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในอีก 1-2 ปีข้างหน้ายังมีแนวโน้มสดใส เนื่องจากความต้องการบริโภคน้ำตาลทรายของโลกคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผลผลิตน้ำตาลทรายของหลายประเทศมีแนวโน้มลดลง เพราะประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม ส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกส่งมอบเดือนมีนาคม 2554 และเดือนกรกฎาคม 2554 อยู่ที่ระดับ 29.45 เซ็นต์ต่อปอนด์ และ 27.38 เซ็นต์ต่อปอนด์ ตามลำดับ (ASTV ผู้จัดการรายวัน, 3 พ.ย. 2553)
Related
more icon
 • KTIS ชูบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย หนุนผลการดำเนินงานปี 2565

  กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อยอยู่ระหว่างการทดสอบ คาดว่าจะเริ่มผลิตและจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได...

  calendar icon06.06.2022
 • กอน. เคาะเงินช่วยเหลือค่าอ้อยสด 8 พันล้านบาท

  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) มีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลืออ้อยสดตันละ 120 บาท ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ปีการผลิต 2564/...

  calendar icon27.05.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview